Jaguar

JAGUAR MK 10 3.800 unico proprietario- one owner

DAIMLER DOUBLE SIX ( V12 )

JAGUAR E TYPE 3.8 fhc 1962

JAGUAR E 3.8 OTS (1961) serie I

JAGUAR E V12 cilindri ITALIANA

JAGUAR XJ6 4.2 terza serie MECCANICA

JAGUAR XJ6 4.200 del 1978

JAGUAR XJ6 4.2

JAGUAR XK150 fhc (ITALIANA)

DAIMLER 250 v8. Provenienza italiana

 
1
  >